قیمت اجاره داربست

قیمت داربست | قیمت کرایه داربست | قیمت اجاره داربست در تهران |قیمت‌داربست | قیمت‌اجاره‌داربست | اجاره‌داربست | اتحادیه آهنکاران تهران | قوانین ایمنی

قیمت اجاره داربست صرفا مربوط به شهر تهران تا 20 کیلومتر می باشند. برای ماه های بعد طبق ماه اول محاسبه می‌شود. برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت می گردد. ( طبق تعرفه )

قیمت اجاره داربست :

چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می گردد. کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست تسویه نگردد . داربست نصب شده باز نخواهد شد و اجاره آن تا پایان تسویه بعهده کارفرما بوده و میبایست پرداخت نماید.

مسئولیت حفظ و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار بعهده کارفرما می باشد.

نحوه محاسبه کفراژ ساده بصورت:
طول * عرض * حداکثر ارتفاع می باشد.

نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف به‌صورت:
طول * عرض * حداکثر ارتفاع می باشد.- فاصله پایه های داربست ۳ متر می باشد و چنانچه به درخواست کارفرما و یا هر دلیل دیگری کمتر از ۳ متر اجرا گردد در نحوه محاسبه هر پایه ۳ متر محاسبه می شود.

مبنای محاسبه داربستی که به صورت حفاظ در ارتفاع نصب می گردد به صورت:
طول * عرض * حداقل ارتفاع ۶ متر بر مبنای ریالی بند ۲ محاسبه می شود و بالاتر از ۵ طبقه (۱۵ متر) ۲۰% به عنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه می شود. نصب داربست به صورت دو دستگیره به میزان ۲۰% به قیمت داربست اضافه می‌گردد.

طبق نرخ‌نامه اعلامی اتحادیه آهنکاران ساختمان تهران قیمت کرایه داربست سال 99 به شرح زیر می‌باشد:

|قیمت‌داربست | قیمت‌اجاره‌داربست |اجاره‌داربست | اتحادیه آهنکاران تهران

تماس با ما 09905292291